Snížení

Zákonné snížení přerušení soudního řízení na základě žádosti žalovaného, ​​která brání žalobci v tom, aby pokračoval v žalobě v té době nebo v této formě. Žalobní důvody ke snížení námitek vzbuzují takové námitky, jako jsou námitky proti místu, způsobu nebo době nároku žalobce. Snížení řízení ve spravedlnosti se najednou lišilo od srážky v právu tím, že první z nich pouze pozastavil žalobu, s výhradou oživení, když byla vada vyléčena, zatímco ta druhá ji ukončila, žalobce však mohl žalobu znovu zahájit. Ten je nyní běžnějším používáním. Termín srážka je také používán v právu znamenat odstranění nebo kontrolu obtěžování.