Americká psychologická asociace

Americká psychologická asociace (APA) , profesionální organizace psychologů ve Spojených státech založená v roce 1892. Je to největší organizace psychologů ve Spojených státech i na světě. Americká psychologická asociace (APA) propaguje znalosti psychologie s cílem zlepšit zdraví a pohodu obyvatelstva. Asociace také pracuje na zvýšení povědomí o psychologii jako vědě. Jeho ředitelství je ve Washingtonu, DC

APA je nezisková společnost řízená radou zástupců, kteří jsou voleni ze svých divizí a přidružených psychologických sdružení. Ústředí APA je řízeno představenstvem a spravováno prezidentem, který také vede radu zástupců.

APA podporuje členské zájmy prostřednictvím svých ústředí a ředitelství a také prostřednictvím vydávání mnoha časopisů, zpravodajů, knih, elektronických produktů a Monitoru psychologie , oficiálního časopisu APA, který čtenáře informuje o nejnovějším pokroku v a činnosti APA. Asociace také nabízí programy dalšího vzdělávání, školení, akreditační činnosti a setkání. Každoroční kongres asociace je největším světovým setkáním psychologů. Členové také těží z federální legislativní a regulační obhajoby APA a vztahů s médii, stejně jako z programu etického vzdělávání.