Eliášův pohár

Eliášův pohár , v judaismu, pátý slavnostní šálek vína nalil během rodinné Sederovy večeře na Pesach (Pesaḥ). Je ponecháno nedotčeno na počest Eliáše, který podle tradice dorazí jednoho dne jako neznámý host, aby předznamenal příchod Mesiáše. Během večeře Seder se čtou biblické verše, zatímco se dveře krátce otevřou, aby přivítali Eliáše, který, jak se dále říká, vyřeší všechny kontroverzní otázky spojené se zákonem. Tímto způsobem si Sederova večeře připomíná nejen historické vykoupení z egyptského otroctví židovského lidu, ale také připomíná jejich budoucí vykoupení, když se objeví Eliáš a Mesiáš.