Paša

Pasha , turecká Paşa , titul muže vysoké hodnosti nebo úřadu v Osmanské říši a severní Africe. Byl to nejvyšší oficiální čestný titul v Osmanské říši, vždy používaný s vlastním jménem, ​​podle kterého následoval. Byl dán vojákům a vysokým civilním funkcionářům, nikoliv náboženským mužům, a byl čistě osobní a nebyl dědičný, s výjimkou Egypta 19. století. Velmi občas byl v raných dobách aplikován na ženu; Validepasha byl titul matkou egyptského pashy .

Titul se poprvé objevil ve 13. století mezi Seljuky. Mezi Otomany byl dán bratrovi a synovi sultána Orhana. Později se stala výsadou provinčních guvernérů a vizionářů ústřední správy. V období Tanzimatu (19. století) bylo jeho použití rozšířeno na čtyři nejvyšší stupně civilní a vojenské služby.

Po pádu osmanské dynastie byl pasha vyhrazen pouze pro vojáky, ale i poté, co se Turecká republika definitivně vzdala svého užívání v roce 1934, titul přežil v bývalých osmanských majetcích - např. V Egyptě až do roku 1952. Turky se stále používají v konverzace jako známka úcty k sociálnímu nadřízenému.