Trajanův sloup

Trajanův sloup , památník, který byl postaven v letech 106–113 ce římským císařem Trajanem a přežil nedotčený v troskách Trajanova fóra v Římě. Mramorový sloup je římského dórského řádu a měří 38 metrů vysoký 125 metrů (podstavec), který obsahuje komoru, která sloužila jako Trajanova hrobka.

Trajanův sloup

Původně sloup stál uprostřed nádvoří obklopeného galeriemi, z nichž bylo možné na různých úrovních vidět spirálový pásek (přes 800 stop [240 metrů] dlouhý a asi 4 stopy [1,2 metrů] široký) pokrytý sochou s nízkým reliéfem, která tvoří nepřetržité vyprávění o dvou císařových taženích v Dacii. Uvnitř šachty je obsaženo točité schodiště, které měří průměr 3,7 metru. Nejprve byl na vrchol sloupu umístěn bronzový orel a po Trajanově smrti bronzová socha zesnulého císaře, která byla v roce 1588 nahrazena sochou sv. Petra.

Trajanův sloup Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.