Rerum Novarum

Rerum Novarum , encyklika vydaná papežem Levem XIII v roce 1891 a mnozí konzervativní římští katolíci považováni za extrémně progresivní. Vyjádřilo římskokatolické postavení na konci 19. století v oblasti sociální spravedlnosti, zejména ve vztahu k problémům způsobeným průmyslovou revolucí, a zdůraznilo právo církve činit prohlášení o sociálních otázkách, protože se týkaly morálních otázek.