Nyx

Nyx , v řecké mytologii, zosobnění ženy v noci, ale také velká kosmogonická postava, se obával dokonce i Zeuse, krále bohů, jak je spjato s Homerovou Iliadou , kniha XIV.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie S jakým hudebním nástrojem je řecký bůh Pan spojen?

Podle Hesiodovy Theogony byla dcerou Chaosu a matkou mnoha pravěkých sil, včetně spánku, smrti, osudů, Nemesis a stáří. Orphic Rhapsodies z ní dělala dceru a nástupce Phanes, boha stvořitelů; i nadále radí svým vlastním nástupcům (Uran, její syn Phanesem, Cronus, nejmladší syn Uranu a Zeus) prostřednictvím jejích oraculárních darů. Aristoteles v Metafyzice , kniha XII, tvrdil, že někteří „teologové“ odvozují všechny věci z noci. Tento nápad vyhovuje teologii Aristophanových ptáků . V celém starověku Nyx chytila ​​představivost básníků a umělců, ale zřídka byla uctívána.