Enlil

Enlil , mezopotámský bůh atmosféry a člen trojice bohů doplněný Anu (Sumerian: An) a Ea (Enki). Enlil znamenal lorda větru: hurikán i jemný větrný pramen byly považovány za dech vydávaný z jeho úst a nakonec jako jeho slovo nebo příkaz. Někdy se mu říkalo Lord of the Air.

Monzunový vítr fouká palmy ilustrace.  (vítr; hurikán; větrná bouře)Kvíz Vítr a vzduch: Fakta nebo fikce? Obchodní vítr fouká ze severu na jih.

Přestože byl An nejvyšším bohem v sumerském pantheonu, měl Enlil důležitější roli jako ztělesnění energie, síly a autority. Enlilovým kultovým centrem byl Nippur. Enlil byl také bůh zemědělství. Mýtus o stvoření motyky popisuje, jak oddělil nebe a zemi, aby vytvořil prostor pro růst semen. Poté vynalezl motyku a zlomil tvrdou kůru Země; muži se vynořili z otvoru. Další mýtus se týká Enlilovy znásilnění jeho choť Ninlil (Akkadian: Belit), bohyně obilí a jeho následného vyhnání do podsvětí. Tento mýtus odráží zemědělský cyklus oplodnění, zrání a zimní nečinnosti.

Enlil byl nakonec nahrazen Mardukem jako výkonný pracovník babylonského panteonu. Až do konce 2. tisíciletí př. Nl však byl nadále vychvalován jako vysoký bůh Nippuru. Tam zůstal důležitým božstvem i v příštím tisíciletí.