Fasces

Fasces , odznaky oficiální autority ve starém Římě. Název je odvozen od množného čísla latinského fascis („svazek“).

fasces

Fasády byly neseny lizátory nebo obsluhujícími osobami a byly charakterizovány sekerou vyčnívající ze svazku jilmů nebo březových tyčí dlouhých asi 5 metrů (1,5 metru) a svázaných spolu s červeným popruhem; symbolizovala trestní sílu. Když byl nosen uvnitř Říma, sekera byla odstraněna (pokud magistrát nebyl diktátorem nebo generálem slavícím triumf) jako uznání práva římského občana odvolat se proti magistrátskému rozhodnutí. Objev miniaturní železné sady fascí v Etruské hrobce ze 7. století ve Vetulonii potvrzuje tradiční názor, že Řím odvozoval fascie od Etrusků. Římští císaři, počínaje Augustem v 19 Bce, měli 12 fascí, ale po Domitianovi (vládl 81–96 ce) měli 24; diktátoři, 24; konzuli, 12; praetors, 6; legáty, 5; kněží, 1. Snížení fascí bylo formou pozdravu vyššímu úředníkovi.

Italská fašistická strana Benita Mussoliniho byla jmenována pro fasces, které členové přijali v roce 1919 za svůj znak. Deset Winged Liberty, razený ve Spojených státech v letech 1916 až 1945, zobrazuje fasády na jeho zadní straně.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.