Hlavní vládní liga

Home Rule League , jedna ze dvou krátkodobých organizací se stejným názvem v Indii, která byla založena v dubnu a září 1916 indickým nacionalistou Bal Gangadharem Tilakem a britským sociálním reformátorem a indickou vůdčí nezávislostí Annie Besantovou. Termín, půjčil si od podobného hnutí v Irsku, se odkazoval na úsilí indických nacionalistů dosáhnout samosprávy od britské indické vlády.

Tilakova skupina, založená v Pooně (nyní Pune, Maháráštra), soustředila své úsilí převážně na západní Indii a na Besant, zřízenou v Madrasu (nyní Chennai, Tamil Nadu), měla víceméně celou indickou působnost. Oba však usilovali o stejný cíl mobilizace indického veřejného mínění - převážně pokojnými prostředky - ve prospěch samosprávy, a od začátku každý úzce spolupracoval s druhým. Tlak domácích vládců na Brity přispěl k vypracování Montaguské deklarace v roce 1917 Edwinem Samuelem Montaguem, státním tajemníkem Indie, který zase položil základy pro politické reformy v Indii zavedené Británií po první světové válce. vliv domácích vládních organizací se však snížil. Ačkoli jejich role v indickém hnutí za nezávislost byla skromná,podařilo se jim pomoci udržet impuls hnutí během válečných let - jak se ukázalo při podpisu Lucknowského paktu v prosinci 1916.

Kenneth Pletcher