Thunderbird

Thunderbird , v severoamerické indické mytologii, mocný duch ve formě ptáka. Svým dílem byla země napojena a rostla vegetace. Před jeho zobákem se věřilo, že blesk vyzařuje z blesku, a bití jeho křídel představovalo rachot hromu. To bylo často vylíčeno s extra hlavou na břiše.

Thunderbird byl často doprovázen menšími ptačími duchy, často ve formě orlů nebo sokolů. Ačkoli to je nejlépe známé ze Severní Ameriky, důkaz podobných čísel byl nalezený v celé Africe, Asii a Evropě (kde to je spojeno s datelem).