Bundestag

Bundestag (německy: „Federální shromáždění“), jedna ze dvou legislativních komor Spolkové republiky Německo. Bundestag je dolní komora, která reprezentuje národ jako celek a je volena všeobecným hlasováním v rámci systému smíšeného přímého a poměrného zastoupení. Členové slouží čtyřletým funkčním obdobím. Bundestag zase volí kancléře (předsedu vlády), který je hlavou vlády. Setká se v budově Reichstagu v Berlíně. Termín Bundestag byl také aplikován na federální stravu Německé konfederace (1815–66).

  • Německý Bundestag, Berlín.
  • Komora německého Bundestagu s vnitřním výhledem na kopule Reichstagu.
Mírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko.  Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? Francie je členem skupiny osmi. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován editorem Michael Ray.