NKVD

NKVD , agentura sovětské tajné policie, předchůdce KGB ( qv ).