Amalekite

Amalekite , člen starodávného kočovného kmene nebo sbírka kmenů, byl ve Starém zákoně označen za vytrvalé nepřátele Izraele, přestože úzce souviseli s Efraimem, jedním z 12 kmenů Izraele. Okres, přes který se pohybovali, byl jižně od Judska a pravděpodobně se rozšířil do severní Arábie. Amalekité obtěžovali Židy během jejich Exodu z Egypta a zaútočili na nich na Repidim poblíž hory Sinaj, kde byli poraženi Jozue. Byli mezi nomádskými lupiči poraženými Gideonem a Samuel je odsoudil k zničení. K jejich poslední porážce došlo v době Hizekiáše.

Reliéf socha asyrských (asyrských) lidí v Britském muzeu, Londýn, Anglie.Kvíz Blízký východ: Fakta nebo fikce? V Íránu žijí pouze Peršané.