Hare – Hawes – Cutting Act

Hare – Hawes – Cutting Act (1933), první zákon stanovující konkrétní datum nezávislosti Filipín na Spojených státech. Byl schválen Kongresem v důsledku tlaku ze dvou zdrojů: američtí zemědělci, kteří se během Velké hospodářské krize obávali konkurence filipínského cukru a kokosových olejů; a filipínští vůdci, kteří dychtivě řídili vlastní vládu.

Návrh zákona byl schválen Senátem v prosinci 1932, ale byl vetován Pres. Herbert Hoover. K Hoovrově překvapení Kongres okamžitě přemohl své veto a zákon se stal zákonem ze dne 17. ledna 1933. Zákon však vyžadoval schválení filipínským senátem, což se však nedočkal. Filipínský politický vůdce Manuel Quezon vedl kampaň proti návrhu zákona kvůli ustanovením v něm, která umožnila neomezené udržení amerických vojenských základen na ostrovech. The Tydings – McDuffie Act, podstatně podobný odmítnutému opatření, ale zahrnující drobné změny, byl přijat filipínským senátem v roce 1934.