Volební obvod

Volební obvod , základní volební jednotka, do které jsou organizováni způsobilí voliči, aby volili zástupce do legislativního nebo jiného veřejného orgánu. Registrace voličů se také obvykle provádí v mezích volebního obvodu.

Výsledky kanadských federálních voleb v roce 2008 Přečtěte si více o tomto tématu volby: Volební obvody: okresy a rozdělení Rozmístění volebních obvodů - členění celkového počtu voličů, kteří vysílají zástupce na místní nebo centrální shromáždění - je ...

Volební obvody se liší velikostí a počtem jimi zvolených zástupců. Jejich velikost může být několik tisíc nebo být tak velká jako samotná země. Volební obvody mohou být zastoupeny jedním nebo několika zástupci v závislosti na typu použitého volebního systému. Všechny volební obvody ve státě by v ideálním případě měly mít stejnou populaci. Aby se toho dosáhlo co nejméně, jsou prováděny periodické změny hranic. Volební obvody jsou nejčastěji tvořeny na geografickém základě, ale základ může být také profesní (například univerzitní volební obvody, které kdysi existovaly ve Spojeném království).