Yuga

Yuga , v hindské kosmologii, věk lidstva. Každá yuga je postupně kratší než ta předchozí, což odpovídá poklesu morálního a fyzického stavu lidstva. Čtyři takové yugy (nazývané Krita, Treta, Dvapara a Kali, po házení indické hry kostkami) tvoří mahayugu („velká yuga “) a 2 000 mahayugů tvoří základní kosmický cyklus, kalpa . První yuga (Krita) byl věkem dokonalosti, který trval 1,728 000 let. Čtvrtá a nejvíce degenerovaná yuga (Kali) je současný věk, který začal v 3102 Bce a bude trvat 432 000 let. Na konci Kali yugy, svět bude zničen, aby byl znovu vytvořen po období klidu, jakmile se cyklus znovu obnoví. V hindské astronomii je yuga jednotka času sestávající z pěti slunečních let.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Mattem Stefonem, asistentem editora.