Odvolání

Odvolání, v psychologii, akt získávání informací nebo událostí z minulosti, zatímco postrádá konkrétní narážku, která by pomohla při získávání informací. Osoba zaměstnává odvolání, například při vzpomínce na dovolenou nebo přednesení básně po vyslechnutí jejího názvu. Většina studentů by raději absolvovala test s více možnostmi výběru, který využívá rozpoznávací paměť, než esejový test, který využívá paměť pro vyvolání. Získání informací je mnohem pravděpodobnější, pokud jsou jednotlivci testováni ve stejném fyzickém kontextu, ve kterém nastala událost, kterou se snaží vyvolat. Pokud se například fyzický kontext v době učení výrazně liší od fyzického nastavení v době zkoušky, bude vyhledávání obtížnější. Testy vzpomínání byly dlouho primární metodou používanou experimentálními psychology při studiu procesů lidské paměti.