Shavuot

Shavuot , také nazývaný Letnice , v plné Ḥag Shavuot , („Festival týdnů“), druhý ze tří poutních festivalů židovského náboženského kalendáře. Byl to původně zemědělský festival, označující začátek sklizně pšenice. Během období chrámu byly do chrámu přivezeny první plody sklizně a byly nabídnuty dva bochníky chleba vyrobené z nové pšenice. Tento aspekt dovolené se odráží v zvyku zdobení synagogy ovocem a květinami a ve jménech Yom ha-Bikkurim („Den prvních plodů“) a Ḥag ha-Qazir („Sklizeň svátků“).

Číst další výchozí obrázekPřečtěte si více o tomto tématu Židovský náboženský rok: Poutní festivaly ... festival označující sklizeň pšenice, Shavuot si připomíná zjevení Tóry na Sinaji. Shavuot ...

Během rabínských časů se festival spojil s vydáváním zákona na hoře Sinaj, který se v svátcích na Tóře líčí. Během Shavuota se stalo obvyklým studovat Tóru a číst Knihu Ruth.

Oslava Shavuot nastává na 50. den, nebo sedm týdnů, poté, co se v době velikonočního obřadu slavnostně konaly obřady. Svátek se tedy také nazývá Letnice z řeckého pentēkostē („50.“). Připadá na Sivan 6 (a Sivan 7 mimo Izrael).