Privatizace

Privatizace , převod vládních služeb nebo aktiv do soukromého sektoru. Aktiva ve státním vlastnictví mohou být prodávána soukromým vlastníkům nebo mohou být zrušena zákonná omezení hospodářské soutěže mezi soukromými a veřejnými podniky. Služby dříve poskytované vládou mohou být smluvně uzavřeny. Cílem je často zvýšit efektivitu vlády; implementace může mít pozitivní dopad na vládní příjmy. Privatizace je opakem znárodnění, politiky, k níž se uchýlily vlády, které si chtějí zachovat příjmy z hlavních průmyslových odvětví, zejména těch, které by jinak mohly být kontrolovány zahraničními zájmy.

vězení Přečtěte si více o tomto tématu vězení: Privatizace Vzhledem k tomu, že vlády čelily problémům způsobeným narůstajícím vězením na konci 20. století - včetně přeplněnosti, špatné hygieny, ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Jeannette L. Nolen, asistentem editora.