Bílá sobota

Svatá sobota , nazývaná také velikonoční vigilie , křesťanské náboženské zachovávání, které končí postní sezónu, padající den před velikonoční nedělí. Dodržování připomíná poslední den Kristovy smrti, který je tradičně spojován s jeho triumfálním sestupem do pekla.

Raná církev oslavovala konec postní doby velkými křestními obřady, ale po mnoho staletí se na Svatou sobotu konaly žádné služby v západních církvích, připomínající pozastavený stav následovníků Krista v období mezi jeho ukřižováním a vzkříšením. Začátek v roce 1955, římský katolík a některé jiné kostely obnovily večerní velikonoční vigil. Východní pravoslavné církve tento obřad nikdy neopustily. Oslava vigilie může zahrnovat osvětlení ohňů a svíček, které symbolizují Kristovo přecházení od smrti k životu, a zvonění mýtného, ​​které označuje radostný konec postní doby.Mnoho církví také slaví křest katechumenů (nepokrstených konvertitů) a potvrzování nebo křizování a první přijímání katechumenů a kandidátů (konvertitů, kteří byli dříve pokřtěni v jiné tradici křesťanské víry) během velikonoční vigílie.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.