Píseň o sobě

Píseň o sobě , báseň o 52 sekcích a asi 1300 řádků od Walta Whitmana, poprvé publikovaná bez názvu ve sbírce Listy trávy v roce 1855. Expanzivní bujná báseň dostala svůj současný název v roce 1881. Považována za Whitmanovu nejdůležitější práci a rozhodně za nejlepší - Je známo, že báseň převratila americký verš. Odchýlila se od tradičního rýmu, metru a formy a představila upřímné sexuální snímky. Mezi jeho charakteristické prvky patří opakování, vykřičník a zaklínačský hlas. Mnoho sekcí, přesvědčivých ve svém neúprosném rytmu, jsou katalogy jednotlivců, umístění a akcí, které pohybují básníkem.

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), anglický básník;  portrét z počátku 15. století rukopis básně, De regimine principum.Kvíz ABC poezie: Fakta nebo fikce? Narativní básně bývají velmi krátké. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Kuiper, Senior Editor.