Anu

Anu , (Akkadian), Sumerian An , bůh Mesopotamian oblohy a člen trojice božstev doplněný Enlil a Ea (Enki). Jako většina bohů oblohy, Anu, i když teoreticky nejvyšší bůh, hrál jen malou roli v mytologii, kostelní písni a kultech Mezopotámie. Byl otcem nejen všech bohů, ale také zlých duchů a démonů, především démonky Lamashtu, která se živila dětmi. Anu byl také bohem králů a ročního kalendáře. Obvykle byl zobrazen v čelenku s rohy, což byla známka síly.

Jeho sumerský protějšek An, pochází z nejstaršího sumerského období, nejméně 3000 bc. Původně se zdá, že byl považován za velkého býka, což je forma, která se později oddělila od boha jako samostatná mytologická entita, býk nebes, který vlastnil An. Jeho svatým městem byl Uruk (Erech), v oblasti jižního pasení, a obrázky skotu naznačují, že původně patřil k pasteveckému panteonu. V Akkadianském mýtu byla Anu přidělena manželka Antum (Antu), ale zdá se, že byla často zaměňována s Ishtarem (Inanna), slavnou bohyní lásky.