Kulturní studie

Kulturní studia , interdisciplinární obor zabývající se rolí sociálních institucí ve formování kultury. Kulturní studia se objevila v Británii na konci 50. let a následně se rozšířila do zahraničí, zejména do Spojených států a Austrálie. Původně se identifikoval s Centrem současných kulturních studií na University of Birmingham (založeno 1964) as takovými vědci, jako je Richard Hoggart, Stuart Hall a Raymond Williams, se kulturní studia později stala dobře zavedeným oborem v mnoha akademických institucích a má protože měl široký vliv v sociologii, antropologii, historiografii, literární kritice, filozofii a umělecké kritice. Mezi jeho hlavní starosti patří místo rasy nebo etnicity, třída a pohlaví při tvorbě kulturních znalostí.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brian Duignanem, šéfredaktorem.