Lernerův index

Lernerův index , v ekonomice, měřítkem tržní síly firmy. Lernerův index, formalizovaný rusko-britským ekonomem Abbou P. Lernerem v roce 1934, je vyjádřen v následujícím vzorci: Lernerův index = P - MC / P, kde P představuje cenu zboží stanovenou firmou a MC představuje mezní hodnotu firmy náklady. Index v zásadě měří procentuální značení, které je firma schopna účtovat nad své mezní náklady. Index se pohybuje od nízké hodnoty od 0 do vysoké 1. Čím vyšší je hodnota Lernerova indexu, tím více je firma schopna účtovat své mezní náklady, a tím větší je její monopolní moc.

Lernerův index poskytuje stručnou míru monopolní moci. Jeho použití je však do značné míry omezeno na teoretická studia, protože v praxi je obtížné přesně měřit náklady. K měření monopolní síly se pomocí jiných reálných údajů běžně používají jiná opatření, jako je Herfindahl-Hirschmanův index.

Peter Bondarenko