Ouija deska

Deska Ouija , v okultismu, zařízení zdánlivě používané pro získávání zpráv z duchovního světa, obvykle využívané médiem během seance. Název je odvozen od francouzských a německých slov pro „ano“ ( oui a ja ). Deska Ouija se skládá z podlouhlého kusu dřeva s písmeny abecedy napsanými podél jeho delší hrany za širokého půlměsíce. Kromě toho je umístěna mnohem menší deska ve tvaru srdce, namontovaná na kolečkách, která jí umožňují volně se posouvat.

Ouija deska.

Každý účastník lehce položí prst na malou desku, která se poté posouvá kvůli výslednému tlaku. Dopisy zvýrazněné vrcholem tabule mohou v některých případech vyslovovat slova nebo dokonce věty. Na konci 19. století, kdy byla deska Ouija oblíbenou zábavou, bylo módní připisovat takové události, aby se ztělesnily duchové; novější názor je skeptický.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.