Úhel

Úhel , člen germánského lidu, který spolu s Jutes, Sasové a pravděpodobně Frisijci v 5. století napadl ostrov Británie. Anglové dali své jméno Anglii, jakož i slovu Englisc, které používali dokonce saští spisovatelé k označení jejich lidového jazyka. Úhly jsou poprvé zmiňovány Tacitem (1. století ce) jako ctitelé božstva Nerthus. Podle Ctihodné Bede v církevní historii anglického lidu, jejich kontinentální domovina byla soustředěna v Angulus, tradičně identifikovaný jako Angeln okres ve Schleswig mezi Schlei přítokem a Flensburger Förde, který oni vypadají, že opustil v době jejich invaze Británie. Během 5. a 6. století se ve velkém počtu usadili v tom, co se stalo královstvím Mercie, Northumbrie a Východní a Střední Anglie.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován John M. Cunningham, Editor čtenářů.