United Australia Party

United Australia Party(UAP; 1931–44), politická strana tvořená fúzí nacionalistické strany a konzervativních bývalých členů australské labouristické strany, která sama nebo v koalici s country stranou kontrolovala australskou vládu Společenství po dobu 10 let. UAP, přivedený k moci ve všeobecných volbách v roce 1931, usiloval o splnění Velké deprese s deflační politikou. Konzervativní ekonomický program UAP dal Australanům pocit bezpečí a spolu s frakčním sporem v opoziční australské labouristické straně umožnil UAP zůstat u moci, přestože z vládních opatření UAP nevyplýval žádný dramatický hospodářský vzestup. Se smrtí premiéra UAP Josepha A. Lyonsa v roce 1939 připravil mocenský boj v koalici UAP země cestu pro labouristickou stranu, aby v roce 1941 převzala otěže vlády.UAP byl rozpuštěn v roce 1944 a byl nahrazen Liberální stranou.

Mírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko.  Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? Světová zdravotnická organizace je specializovaná pobočka vlády Spojených států. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Virginia Gorlinski, Associate Editor.