Arti

Arti , (Hindi: „obřad světel“) Sanskrit aratrika , v obřadech Hind a Jain, mávání osvětlených lamp před obrazem boha nebo osoby, která má být poctěna. Při vykonávání obřadu uctívá kruh uličku třikrát ve směru hodinových ručiček, zatímco zpívá modlitbu nebo zpívá hymnu. Arti je jednou z nejčastěji pozorovaných částí chrámu i soukromého uctívání ( viz púdža). Bůh je poctěn zapáleným ghí (vyčištěným máslem) nebo gáforem a je chráněn vyvoláním božstev směrů kompasu. V indických domácnostech je arti běžně pozorovaným rituálním zacházením s mimořádně poctěnými hosty. Je také součástí mnoha domácích obřadů.

navami arti Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Mattem Stefonem, asistentem editora.