Opatství Tintern

Tintern Abbey , církevní zřícenina v Monmouthshire ve Walesu, na západním břehu řeky Wye. Založeno pro cisterciácké mnichy v roce 1131, opatství Tintern bylo téměř kompletně přestavěno a rozšířeno mezi lety 1220 a 1287. Budova byla dokončena, až na drobné přírůstky, na začátku 14. století. Opatství bylo rozpuštěno v roce 1537 a jeho majetek byl udělen pánovi Chepstowovi; korunu koupil v roce 1900. Ačkoli je křížový kostel bez střechy a loď je poškozená, mnoho detailů stylu přechodu od rané angličtiny k zdobené gotice je zachováno. Kláštery a další klášterní budovy jsou umístěny netradičně na sever od kostela. Ruiny opatství byly slavné Williamem Wordsworthem v poslední básni Lyrical Ballads (1798).

Tintern Abbey, Monmouthshire, Wales Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.