Chac

Chac , mayský bůh deště, obzvláště důležitý v oblasti Yucatán v Mexiku, kde byl v klasických dobách zobrazen s vyčnívajícími tesáky, velkým kulatýma očima a nosem podobným proboscisům.

  • Chichén Itzá: Socha Chac Mool
  • Bůh kukuřice (vlevo) a bůh deště, Chac, kresba z madridského kodexu (Codex Tro-Cortesianus), jedné z mayských posvátných knih;  v Museo de América, Madrid.

Stejně jako ostatní hlavní mayští bohové se i Chac objevil jako čtyři bohové, Chaci. Čtyři bohové byli spojováni s body kompasu a jejich barvami: bílý, sever; červená, na východ; černý, západ; a žlutá, jižní. V Chichén Itzá, v post-klasické době, lidská oběť se spojila s bohem deště a kněží, kteří drželi ruce a nohy obětních obětí byli nazváni chacs .

V post-klasických mayských a toltecských ruinách jsou považovány postavy, které jsou známé jako Chacs Mool, za boha deště. Následovat španělské dobytí, Chacs byl spojován s křesťanskými světci a byli často líčeni na koni.

  • Chichén Itzá: Socha Chac Mool
  • Chac Mool
Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Sheetz.