Křtitel

Baptista , člen skupiny protestantských křesťanů, kteří sdílejí základní přesvědčení většiny protestantů, ale kteří trvají na tom, aby byli pokřtěni pouze věřící a že by to mělo být prováděno ponořením, nikoli postřikováním nebo nalitím vody. (Tento názor však sdílejí i jiní, kteří nejsou baptisty.) Přestože baptisté netvoří jediný kostel nebo církevní strukturu, většina se drží kongregační formy církevní vlády. Někteří baptisté kladou důraz na to, že nemají lidského zakladatele, žádnou lidskou autoritu a žádné lidské vyznání.

Montgomery, Alabama: Dexter Avenue King Memorial Baptist ChurchMírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko. Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? Komunistické země se nemohou připojit k OSN.