Leviatan

Leviatan , hebrejský Livyatan , v židovské mytologii, prapůvodní mořský had. Jeho zdroj je v prebiblickém mezopotamianském mýtu, zejména v mořském netvoru v ugaritském mýtu o Baalu ( viz Yamm). Ve Starém zákoně se Leviathan objevuje v žalmech 74:14 jako mořský had s více hlavami, který je zabit Bohem a dán jako jídlo Židům na poušti. V Izajášovi 27: 1 je Leviatan hadem a symbolem izraelských nepřátel, kteří budou zabiti Bohem. V Job 41 je to mořské monstrum a symbol Boží síly stvoření.

Doré, Gustave: Zničení LeviatanaŠílený čajový dýchánek.  Alice se setká s Marchem Hare a Mad Hatter v Lewis Carroll'sKvíz Jak se dostat do postavy v Gulliverových cestách jsou obyvatelé Brobdingnagu pozoruhodní: Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažerkou oprav.