Durga Puja

Durga Puja , hlavní festival hinduismu, se tradičně konal po dobu 10 dnů v měsíci Ashvina (září – říjen), sedmém měsíci hindského kalendáře, a zejména oslavoval v Bengálsku, Assamu a dalších východoindických státech. Durga Puja slaví vítězství bohyně Durga nad démonským králem Mahishasurou. Začíná ve stejný den jako Navratri, devět nocí slaví božskou ženu.

První den Durga Pujy je Mahalaya, která ohlašuje příchod bohyně. Oslavy a uctívání začínají na Sasthi, šestém dni. Během následujících tří dnů se bohyně uctívá v různých podobách jako Durga, Lakshmi a Sarasvati. Oslavy končí u Vijaya Dashami („Desátý den vítězství“), kdy jsou uprostřed hlasitých zpěvů a drumbů neseny modly v obrovských procesích k místním řekám, kde jsou ponořeny. Tento zvyk je symbolem odchodu božstva do jejího domu a do jejího manžela, Shivy, v Himalájích. Obrazy bohyně - obkročmo lva, útočí na krále démonů Mahishasuru - jsou umístěny u různých pandálů (komplikovaně zdobené bambusové struktury a galerie) a chrámů.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.