Hádanka

Enigma , zařízení používané německým vojenským velením k zakódování strategických zpráv před a během druhé světové války. Enigma kód byl nejprve zlomen Poláky, pod vedením matematika Marian Rejewski, v časných třicátých létech. V roce 1939 Poláci s rostoucí pravděpodobností německé invaze předali své informace Britům, kteří založili tajnou skupinu prolomení kódu, známou jako Ultra, pod matematikem Alanem M. Turingem. Protože Němci sdíleli své šifrovací zařízení s Japonci, Ultra také přispěl k spojeneckým vítězstvím v Pacifiku. Viz také Kryptologie: Vývoj během I. a II. Světové války.

Šifra Enigma první světové válkyNěmecké námořnictvo během války používalo různé verze šifra Enigma, včetně tohoto modelu se čtyřmi rotory.Mapa regionálního vyhledávače Aljašky, Spojené státy americkéKvíz Spojené státy americké: Fakta nebo fikce? Ostrovní národ americké Samoa má svou vlastní ústavu oddělenou od ústavy Spojených států.