Autoritářství

Autoritářství , princip slepého podřízení se autoritě, na rozdíl od individuální svobody myšlení a jednání. Ve vládě autoritářství označuje jakýkoli politický systém, který soustředí moc do rukou vůdce nebo malé elity, která není ústavně odpovědná tělu lidu. Autoritářští vůdci často vykonávají moc svévolně a bez ohledu na stávající orgány práva a obvykle nemohou být nahrazeni občany, kteří se volí mezi různými konkurenty. Svoboda vytvářet opoziční politické strany nebo jiná alternativní politická uskupení, se kterými mohou soutěžit o moc s vládnoucí skupinou, je v autoritářských režimech omezená nebo neexistuje.

Pinochet, AugustoVladimir Lenin Přečtěte si více o této tématické propagandě: Autoritářská kontrola propagandy Ve vysoce autoritářské politice se režim snaží monopolizovat všechny příležitosti k účasti na propagandě a často ...

Autoritářství tak stojí v zásadním rozporu s demokracií. Liší se také od totalitářství, protože autoritářské vlády obvykle nemají vysoce rozvinutou vedoucí ideologii, tolerují určitý pluralismus v sociální organizaci, postrádají moc mobilizovat celou populaci při plnění národních cílů a vykonávají sílu v relativně předvídatelných mezích. Příklady autoritářských režimů podle některých vědců zahrnují prozápadní vojenské diktatury, které existovaly v Latinské Americe a jinde ve druhé polovině 20. století.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.