Pohan

Pohan , člověk, který není Židem. Slovo pochází z hebrejského výrazu goy , což znamená „národ“, a bylo aplikováno jak na Židé, tak na jakýkoli jiný národ. Množný, goyimský, zejména s určitým článkem, ha-goyim, „národy“, znamenal národy světa, které nebyly hebrejsky.

Latinské verze bible přeložily goyim jako gentes (singulární gens ) nebo gentiles (přídavná forma gens ). V moderním použití se „pohan“ vztahuje na jedinou osobu, i když občas (jako v anglických překladech bible) „pohané“ znamenají „národy“. V postbiblické hebrejštině, goy přišel znamenat individuální nežidovský než národ. Protože většina nežidů v západním světě byli křesťané, stal se pohan srovnáván s křesťanem. Přísně vzato, však každý nežid je pohan.

V církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mormoni), jejíž členové se považují za skutečné Židé, označuje „pohan“ každou osobu, včetně Žida, která není Mormonem.