Seznam britských monarchů

Toto je chronologicky uspořádaný seznam britských monarchů počínaje aktem unie z roku 1707 - sjednocení anglického a skotského království jako Velké Británie.

 • Anne (1702–14)
 • George I (1714–27)
 • Jiří II. (1727–60)
 • George III (1760–1820)
 • George IV (1820–30)
 • William IV (1830–37)
 • Victoria (1837–1901)
 • Edward VII (1901–10)
 • George V (1910–36)
 • Edward VIII (1936)
 • George VI (1936–52)
 • Elizabeth II (1952–)
Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován asistentem editora Naomi Blumberg.