Maat

Maat , také hláskoval Mayet , ve staroegyptském náboženství, zosobnění pravdy, spravedlnosti a kosmického řádu. Dcera boha slunce Re, byla spojena s Thothem, božím moudrosti.

Z dálky Etiopie. Skot se pohybuje směrem k jezeru Abhebad v Afaru v Etiopii.Kvíz Destination Africa: Fakta nebo fikce? Všechny země, ve kterých jsou Guinea, jsou v Africe.

Obřad soudů mrtvých (nazývaný „soud Osirisů“, pojmenovaný pro Osirise, boha mrtvých) byl věřil soustředit se na vážení srdce zesnulého v měřítku vyváženém Maatem (nebo jejím hieroglyfem, pštrosí peří), jako test shody se správnými hodnotami.

Ve svém abstraktním smyslu byl maat božským řádem ustaveným při stvoření a znovu potvrzeným při vstupu každého nového egyptského krále. Při nastavení maatského „řádu“ místo isfetové „nepořádku“ hrál král roli boha slunce, boha s nejbližším spojením s Maatem. Maat stála v čele kůry boha slunce, když cestovala nebem a podsvětím. Ačkoli aspekty královského království a maat byly občas podrobeny kritice a reformulaci, principy, na nichž jsou tyto dvě instituce založeny, byly pro staroegyptský život a myšlení zásadní a vydržely až do konce staroegyptské historie.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Laura Etheredge, Associate Editor.