Rajská zahrada

Garden of Eden , ve Starém zákoně o knize Genesis, biblické pozemské ráje obývané prvním stvořeným mužem a ženou, Adamem a Evou, před jejich vyhnáním za neuposlechnutí Božích přikázání. V Genesis se také nazývá Zahrada Hospodinova, Boha Izraele, a v Ezechiela Zahrada Boží. Termín Eden je pravděpodobně odvozen od akkadovského slova edinu, vypůjčeného od Sumerského edenu, což znamená „prostý“.

Titian: Adam a Eva v zahradě Eden

Podle příběhu Genesis o stvoření a pádu člověka tekly z Edenu na východ od Izraele řeky do čtyř koutů světa. Podobné příběhy v Sumerských záznamech naznačují, že téma pozemského ráje patřilo k mytologii starověkého Středního východu.

Příběh rajské zahrady je teologické využití mytologických témat k vysvětlení lidského vývoje ze stavu nevinnosti a blaženosti do současného stavu poznání hříchu, bídy a smrti.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.