Robin Hood

Robin Hood, legendární hrdina mimo zákon z řady anglických balad, z nichž některé pocházejí přinejmenším již ve 14. století. Robin Hood byl povstalcem a mnoho z nejvýraznějších epizod příběhů o něm ukazuje, že jeho a jeho společníci okrádají a zabíjejí zástupce autority a dávají zisky chudým. Jejich nejčastějším nepřítelem byl šerif z Nottinghamu, místní agent ústřední vlády (ačkoliv z interních důkazů z počátečních balad je zřejmé, že k akci došlo především v jižním Yorkshiru, nikoli v Nottinghamshiru). Mezi další nepřátele patřili bohatí duchovní vlastníci půdy. Robin zacházel se ženami, chudými a lidmi skromného stavu se zdvořilostí. Hodně podnětu pro jeho vzpouru proti autoritě pramenilo z lidského odporu nad zákony lesa, které omezovaly lovecká práva.Zejména první balady odhalují krutost, která byla nevyhnutelnou součástí středověkého života.

Robin HoodStohy noty.  Skladba skladatele klasické hudby.  Domovská stránka blogu 2009, umění a zábava, historie a společnost Kvíz a hudební lekce Kolik hudebníků by vyžadovalo výkon nonet?

Byly učiněny četné pokusy prokázat, že existoval historický Robin Hood, ačkoli odkazy na legendu středověkých spisovatelů objasňují, že samotné balady byly jediným důkazem jeho existence, který měl k dispozici. Populární moderní přesvědčení, že byl v době Richarda I., pravděpodobně pramení z „rodokmenu“, který vymyslel antikvář 18. století William Stukeley. Žádný z různých tvrzení identifikujících Robina Hooda s konkrétní historickou postavou nezískal velkou podporu a existence psanců nikdy nebyla nic jiného než legendárního.

Autentické balady Robina Hooda byly poetickým vyjádřením populárních aspirací na severu Anglie během bouřlivé éry baronských vzpour a agrární nespokojenosti, která vyvrcholila Revoltem rolníků z roku 1381. Téma svobodného, ​​ale pronásledovaného pachatele se zakázaným lovem lesa a přelstít nebo zabít síly zákona a pořádek přirozeně přitahoval obyčejné lidi.

Ačkoli mnoho nejznámějších balad Robina Hooda je postmedieval, existuje jádro, které lze s jistotou připsat středověku. Jsou to Robin Hood a Mnich , Robin Hood a Guy z Gisborne , Robin Hood a Potter a Lytyll Geste of Robin Hode. Během 16. století a později byla zásadní povaha legendy zkreslena tvrzením, že Robin byl padlým šlechticem, a dramatici, kteří dychtivě přijali tento nový prvek, zvýšili romantickou přitažlivost příběhů, ale zbavili je jejich společenského kousnutí. Postmedieval balady (které daly Robinovi společnici, Maid Marian) také ztratily většinu své vitality a poetické hodnoty, nepochybně v důsledku ztráty původního sociálního impulsu, který je přivedl do existence.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.