Funkcionalismus

Funkcionalismus, v sociálních vědách, teorie založená na předpokladu, že všechny aspekty společnosti - instituce, role, normy atd. - slouží účelu a že jsou všechny nezbytné pro dlouhodobé přežití společnosti. Tento přístup získal význam v dílech sociologů 19. století, zejména těch, kteří považovali společnosti za organismy. Francouzský sociolog Émile Durkheim argumentoval, že je nutné pochopit „potřeby“ sociálního organismu, kterému sociální jevy odpovídají. Jiní autoři použili pojem funkce k tomu, aby znamenali vzájemné vztahy částí v systému, adaptivní aspekt jevu nebo jeho pozorovatelné důsledky. V sociologii se funkcionalismus setkal s potřebou metody analýzy; v antropologii to poskytlo alternativu k evoluční teorii a zvláštnost-difúzní analýza.

Bacon, Rogere Přečtěte si více o tomto tématu Sociální věda: strukturalismus a funkcionalismus To, co se v sociálních vědách nazývá funkcionalismem, úzce souvisí s strukturalismem, přičemž pojem strukturálně funkční je běžný ...

Předpokládá se, že sociální systém má funkční jednotu, ve které všechny části systému spolupracují s určitou mírou vnitřní konzistence. Funkcionalismus také předpokládá, že všechny kulturní a sociální jevy mají pozitivní funkci a že všechny jsou nezbytné. Byly učiněny rozdíly mezi zjevnými funkcemi, těmi důsledky, které účastníci systému zamýšleli a rozpoznali, a latentními funkcemi, které nejsou zamýšleny ani uznány.

Britský antropolog AR Radcliffe-Brown prozkoumal teoretické implikace funkcionalismu jako vztahu mezi sociální institucí a „nezbytnými podmínkami existence“ sociálního systému. Viděl funkci jednotky jako příspěvek k udržování sociální struktury - tj. Souboru vztahů mezi sociálními jednotkami.

Ve snaze vyvinout dynamičtější analýzu sociálních systémů představil americký sociolog Talcott Parsons strukturálně funkční přístup, který využívá pojem funkce jako spojení mezi relativně stabilními strukturálními kategoriemi. Jakýkoli proces nebo soubor podmínek, které nepřispívají k údržbě nebo rozvoji systému, se považuje za nefunkční. Zejména se zaměřuje na podmínky stability, integrace a účinnosti systému.