Manifest

Manifest , dokument veřejně deklarující pozici nebo program jeho emitenta. Manifest prosazuje řadu myšlenek, názorů nebo názorů, ale může také stanovit akční plán. Přestože se může zabývat jakýmkoli tématem, nejčastěji se týká umění, literatury nebo politiky. Manifesty jsou obecně psány jménem skupiny, která sdílí společnou perspektivu, ideologii nebo účel spíše než ve jménu jediného jednotlivce.

Komunistický manifest

Projevy často označují přijetí nové vize, přístupu, programu nebo žánru. Kritizují současný stav věcí, ale také oznamují jeho absolvování, ohlašují příchod nového hnutí nebo dokonce nové éry. V tomto smyslu manifesty kombinují někdy násilnou společenskou kritiku s inaugurační a inspirativní deklarací změny. Ačkoli manifesty mohou tvrdit, že mluví za většinu, jsou často vytvořeny nekonformní menšinou a jsou spojeny s myšlenkou avantgardy, která signalizuje nebo dokonce vede cestu do budoucnosti.

Mezi mnoho pozoruhodných literárních a uměleckých projevů patří „Futuristický manifest“ Filippa Tommaso Marinettiho (1909); „Facka tváří v tvář veřejné chuti“ (1912), David Davidovič Burlyuk a další; a André Bretonův „Manifest surrealismu“ (1924). Několik manifestů hrálo důležitou roli v historii sociálních hnutí a politických idejí. Mezi slavné politické manifesty patří Komunistický manifest Karla Marxe a Friedricha Engelsa (1848) a „Port Huron Statement“ (1962) studentů demokratické společnosti.

André Munro