Konstituční monarchie

Ústavní monarchie , systém vlády, ve kterém monarch ( viz monarchie) sdílí moc s ústavně organizovanou vládou. Monarcha může být de facto hlava státu nebo ryze ceremoniální vůdce. Ústava přiděluje zbytek vládní moci zákonodárci a soudci. Británie se za Whigů stala ústavní monarchií. Mezi další ústavní monarchie patří Belgie, Kambodža, Jordánsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Thajsko.

Augustus Přečtěte si více o této tematické monarchii: Monarchie v moderní době Tito se stali „ústavními monarchiemi“, jejichž předními současnými příklady jsou Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy McKenna , Vedoucí redaktor.