Minoan

Minoan , nějaký člen non-Indo-evropské osoby, které dařilo ( c. 3000- c. 1100 př.nl) na ostrově Kréta v průběhu doby bronzové. Moře bylo základem jejich ekonomiky a moci. Jejich sofistikovaná kultura se sídlem v Knossosu byla pojmenována podle legendárního krále Minose. Představovala první vysokou civilizaci v egejské oblasti. Minoané měli velký vliv na mykénskou kulturu řeckých ostrovů a pevniny. Minoanská kultura dosáhla svého vrcholu c. 1600 př.nl a byl známý pro jeho města a paláce, rozšířil obchodní kontakty a použití psaní ( vidětLineární A a Lineární B). Jeho umění zahrnovalo komplikované pečeti, hrnčířskou hlínu a zejména zářivé fresky zdobící zdi paláce, které zobrazovaly jak náboženské, tak světské scény, včetně bohyň odrážejících matriarchální náboženství. Zříceniny paláce ukazují známky dlážděných ulic a tekoucí vody. Známé minojské umělecké motivy jsou had (symbol bohyně) a býčí a skákající tanečnice, také mystického významu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Kuiper, Senior Editor.