Osud

Fate , řecký Moira , plurál Moirai, latina parca , plurál Parcae , v řecké a římské mytologie, jednu ze tří bohyní, která určí lidské osudy, a zejména rozpětí života člověka a jeho přidělování bídy a utrpení. Homer mluví o osudu ( moira) v jednotném čísle jako neosobní moc a někdy činí své funkce zaměnitelnými s funkcemi olympijských bohů. Od doby básníka Hesiova (8. století před naším letopočtem) však byly osudy zosobněny jako tři velmi staré ženy, které točí vlákna lidského osudu. Jmenovali se Clotho (Spinner), Lachesis (Allotter) a Atropos (Inflexible). Clotho točil „nitku“ lidského osudu, Lachesis ji rozdělila a Atropos si vlákno prořízl (čímž určil okamžik smrti jednotlivce). Římani identifikovali Parcae, původně zosobnění porodu, se třemi řeckými osudy. Římské bohyně se jmenovaly Nona, Decuma a Morta.

Schadow, Gottfried: Socha osudůmytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť)Kvíz Studie řecké a římské mytologie Který řecký bůh okřídlil sandály? Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.