Dukkha

Dukkha (Pāli: „smutek“, „utrpení“), Sanskrit Duhkha , v buddhistickém myšlení, skutečná povaha veškeré existence. Hodně buddhistického učení je založeno na skutečnosti utrpení; její realita, příčina a prostředky potlačení tvořily předmět prvního Buddhovy kázání ( viz Čtyři vznešené pravdy). Uznání skutečnosti utrpení jako jedné ze tří základních charakteristik existence - spolu s pomíjivostí ( anichcha ) a neexistencí já ( anatta)) —Představuje „správné znalosti“. Rozlišují se tři typy utrpení: jsou důsledkem bolesti, jako je stáří, nemoc a smrt; od změny radosti k bolesti; a ze skutečnosti, že v důsledku nestability jsou bytosti náchylné k bolesti v příštím okamžiku.