El

El , obecný termín pro „božstvo“ v semitských jazycích a jméno hlavního božstva západních semitů. Ve starověkých textech od Ras Shamry (starověký Ugarit) v Sýrii byl El popisován jako titulární hlava panteonu, manžel Asherahu a otec všech ostatních bohů (kromě Baala). Jeho nejběžnějším epithetem byl „býk“, ale někdy se mu také říkalo „Stvořitel / vlastník nebe a Země“. Přestože byl ctihodným božstvem, nebyl aktivní v mýtech, které se týkaly především jeho dcer a synů.

Reliéf socha asyrských (asyrských) lidí v Britském muzeu, Londýn, Anglie.Kvíz Blízký východ: Fakta nebo fikce? Jemen má své jméno z arabského slova, které znamená „severně“.

Obvykle byl zobrazen jako starý muž s dlouhým vousem a často dvěma křídly. Byl ekvivalentem hurikánského boha Kumarbiho a řeckého boha Cronuse. Ve Starém zákoně je El běžně používán jako synonymum pro Yahweh a méně běžně jako obecný termín pro „božstvo“.