Om

Om , v hinduismu a jiných náboženstvích převážně v Indii, posvátná slabika, která je považována za největší ze všech manter nebo posvátných vzorců. Slabika om se skládá ze tří zvukových aum (v sanskrtu se samohlásky a a u spojují, aby se staly o ), které představují několik důležitých trojic: tři světy Země, atmosféra a nebe; myšlení, řeč a akce; tři vlastnosti ( guny ) hmoty (dobrota, vášeň a tma); a tři svatá védská písma (Rigveda, Yajurveda a Samaveda). Tak, ommysticky ztělesňuje podstatu celého vesmíru. Říká se na začátku a na konci hinduistických modliteb, zpívání a meditací a je také volně používán v buddhistickém a jainském rituálu. Od 6. století se psaný symbol označující zvuk používá k označení začátku textu v rukopisu nebo nápisu.

Om

Slabika je diskutována v řadě Upanishadů (spekulativní filosofické texty) a tvoří celý předmět jednoho z nich, Mandukya Upanishad. Používá se v praxi jógy a souvisí s technikami sluchové meditace. V Puranech je slabika dána k sektářskému použití; tak, Shaivites označí lingam , nebo znamení Shiva, se symbolem pro om , zatímco Vaishnavites pozná tři zvuky jak se odkazovat na trojici složenou z Vishnu, jeho manželka Shri (Lakshmi), a ctitel.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Mattem Stefonem, asistentem editora.