Cyclops

Posaďte se na slavnostní svátek Phaeacian a poslouchejte Odysseuse, který vypráví o oslepujícím kyklopském gigantu Polyphemus

Cyclops (Řek: „Round Eye“) v řecké legendě a literatuře, kterýmkoli z několika obřích očí bylo přiřazeno množství dějin a činů. V Homeru byly cyklopy kanibaly, žijícími drsným pastoračním životem ve vzdálené zemi (tradičně na Sicílii), a Odyssey obsahuje známou epizodu, ve které Odysseus uniká smrti oslepením Cyclops Polyphemus. V Hesiodu byli cyklopové tři synové Uranu a Gaea - Arges, Brontes a Steropes (Bright, Thunderer, Lightener) - kteří vytvořili blesky Zeuse. Později autoři z nich učinili dělníky Hefaestu a uvedli, že je Apollo zabil kvůli tomu, že vyrobil blesk, který zabil jeho syna Asclepia.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Kdo je římským ekvivalentem řeckého boha Aresa?

Zdi několika starověkých měst (např. Tiryns) mykénské architektury byly někdy považovány za postavené Cyclopes. Proto v moderní archeologii je termín cyklopean aplikován na zdivo, kameny nejsou na druhou.

Oslepený Cyclops Polyphemus vrhá skálu na Ulyssesovu loď, když odpluje pryč, kresba čar Steele Savage. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Kuiper, Senior Editor.